Poul Breyen

Min hjemmeside
Mit CV
Italien
Europa
Undervisning
Kontakt mig 
 
Europa

CV med hovedvægt på Europa

OPVÆKST 

Født (1951) og opvokset i Rom (20 år). Danske forældre og italiensk farmor fra Torino, Norditalien. Min far var konsul ved den Danske Ambassade i Rom (1937-77). Min mor var født i Brescia, Norditalien, af danske forældre.
Boet i Danmark siden 1971. Udstationeret i Bruxelles i 4 år (Europa-Parlamentet og Erasmus Bureau) i perioden 1986-90.

UDDANNELSE

Italiensk, klassisk-sproglig, studentereksamen i Rom (1971)

Cand.scient.pol. (1971-78) ved Institut for Statskundskab, på Århus Universitet, med hovedvægt på europæisk og international politik og et speciale om ”Det ”historiske kompromis” og ”eurokommunismen” i den italienske kommunistiske tradition”, hos prof. Erling Bjøl (1977-78).

 Speciale om ”Forholdet mellem Vesteuropa og Japan” på Sophia University i Tokyo, Japan, på en summer session i 1984.

ERHVERVSERFARING

Censor i EU-studier ved de danske Handelshøjskoler og Universiteter (CBS, ASB, SDU, m.v.) siden 2010.

Ekstern lektor i Europæisk samarbejde på RUC (2004-2013), på engelsk og dansk.

Facilitator på et EQUAL-projekt for at støtte iværksætteri blandt flygtninge og indvandrere i København, Odense og Århus (samt England, Spanien, Polen og Ungarn), 2005-6.

Evaluator på Europa-Kommissionens vegne, for RUC/Roskilde Kommune, på et gadebørnsprojekt i Hanoi, Vietnam (2002-3) i et ASIA-URBS-støttet projekt.

Siden 1994 censor ved Handelshøjskolen i København i italienske samfundsforhold m.v. Undervisningsassistent og ekstern lektor samme sted i ”Italienske samfundsforhold” og i ”Økonomisk sprog”, på italiensk i tre semestre. Danske og europæiske forhold indgik i studierne.

Markedsanalytiker ved Italiens Handelskontor i København (Istituto Nazionale per il Commercio Estero – ICE), med blandt andet information og rådgivning om Danmark, Italien og EU, i perioden 1990 – 2001.

sagsbehandler ved Erasmus Bureau i Bruxelles i 1989-90 (bistod EF-kommissionen med administrationen af ”Fællesskabet handlingsprogram til fremme af de studerendes mobilitet”).

EF-konsulent (sagsbehandler og informationsmedarbejder) ved Europa-Parlamentet i 1986-89, ansat af de danske socialdemokratiske medlemmer af Parlamentet og knyttet til den Socialistiske Gruppes sekretariat.

Højskolelærer (1978-1986) ved Europahøjskolen på Møn, hvor jeg bl.a. også har undervist i ”Europæisk samarbejde”, ”Nordisk samarbejde”, ”Arbejderbevægelsens historie”, ”International terrorisme” og ”Europæisk sikkerhedspolitik”, samt på højskolens ”afdelinger” på Sicilien (som jeg var ansvarlig for), i Irland, Luxembourg og Østrig.

FOREDRAG, MEDIER OG KONFERENCER

Foredrag og artikler, om italienske, europæiske og internationale forhold i over 35 år

Radioudsendelser (over 650 i perioden 1994-2008) og tv-udsendelser (over 50 siden 2007) om italienske, europæiske og internationale forhold.

Direktør/formand for TV-Europa (via Kanal Hovedstaden og Bornholm) (1.3.2007 – 31.12.2013)

Deltagelse i et stort antal seminarer og konferencer i Danmark og andre EU-lande med europæisk samarbejde som overordnet tema i over 35 år.

ORGANISATORISK ERFARING

Medlem af Socialdemokratiets Europa/Internationale udvalg (1992-).

Formand for Europabevægelsen i Københavns Amt/Omegn (1996-)

Formand for Socialdemokratiets EU/Internationale-udvalg i Københavns Amt (1996-2007) og næstformand i samme udvalg i Region Hovedstaden (2007-).

Medlem af skolerådet for den Internationale Højskole i Helsingør (2000-).

 


 Min hjemmesideMit CVItalienEuropaUndervisningKontakt mig
Footer message